— Virtual Restaurant Management

Ett virtuellt kök

Uppdraget

Virtual Restaurant Management AB (VRM) är ledande inom utvecklingen av virtuella franchisekoncept och strävar ständigt efter att förbättra sina affärsprocesser för att kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service. För att effektivt hantera sin tillväxt och ständigt växande kundbas vände de sig till oss med behovet av att optimera sitt CRM-verktyg.

Efter noggrann analys av VRM's befintliga system och processer, designade och implementerade vi ett helt nytt CRM-verktyg skräddarsytt för deras unika behov. Denna uppdatering innefattade bland annat:

Kundhantering:
Vi införde en centraliserad databas där all kundinformation kan lagras, uppdateras och återsökas på ett effektivt sätt, vilket underlättar kommunikationen med kunderna och gör det möjligt för VRM att snabbt svara på kunders behov.

Ärendehantering:
Genom att introducera automatiserade arbetsflöden och aviseringar, kan VRM-teamet nu snabbt adressera och lösa ärenden, vilket resulterar i snabbare svarstider och högre kundnöjdhet.

Fakturatolkning och fakturering:
Vårt system hjälper VRM att automatiskt tolka fakturadata, generera fakturor och hantera betalningar, vilket minskar risken för fel och förbättrar den ekonomiska precisionen.

Kundportal:
Vi skapade en användarvänlig kundportal där VRM's kunder kan lägga beställningar, se orderhistorik, fakturahistorik mm. på ett smidigt och effektivt sätt.

Beställningshantering:
Med en integrerad lösning, kan VRM nu enkelt hantera beställningar, från mottagning till leverans, allt inom samma system.

Tack vare detta samarbete har VRM inte bara kunnat förbättra sin interna effektivitet, men även kundupplevelsen har nått nya höjder. VRM's framgång är ett bevis på att rätt tekniska lösningar, när de kombineras med insikt om företagets behov, kan ge enastående resultat.

Vi är stolta över att ha Virtual Restaurant Management AB som en av våra framstående kunder och ser fram emot fler möjligheter att hjälpa dem att växa och blomstra i framtiden.

Vad vi levererat

— Kundportal
— Faktureringssystem
— CRM
— PDF-tolkning
— SMS-integration
— Ärendehantering
— mm.

Prata med oss ditt projekt!

Har du en idé du vill förverkliga är det bara att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss