info@scriptsector.se 0650-45 04 45

Vikten av en bra kravspecifikation

När du ska beställa en ny webbplats eller app, så är det oerhört viktigt att göra en detaljerad kravspecifikation, både för dig som kund och för digitalbyrån. Det kan låta komplicerat, men det är inte alls så svårt. Det säkerställer att digitalbyrån har förstått din kravspecifikation och kan lämna rätt pris på de lösningar du behöver.

En bra kravspecifikation är A och O om man önskar att driva igenom ett projekt så effektivt som möjligt, detta låter en potentiellt att spara stora summor pengar och kanske ännu viktigare: tid.
Vad är en kravspecifikation?

En kravspecifikation (eller "kravspec" kort kallat) låter kanske krångligt och tråkigt – och för en med många idéer som man snabbt vill genomföra är det kanske just det. Men specifikationen måste inte vara jättedetaljerad eller invecklad för att ändå vara värt arbetet att ta fram den.

Idén med kravspecifikationen är att låta både beställare och utvecklare förstå syfte och mål med projektet samt förhoppningsvis ge alla parter en idé om hur slutprodukten ska fungera och i vissa fall även hur den ska se ut.

Med en bra skriven specifikation kan man även enklare få in offerter från flera utvecklare för att enklare jämföra priser, utvecklingstider och annat som kan vara viktigt för att hålla en budget och deadline.
Hur tar man fram en kravspecifikation?

Exakt hur en kravspecifikation ska se ut varierar beroende på vad det är för typ av projekt som ska drivas igenom, storleken, om beställningsmottagaren är extern part och en rad andra faktorer. Men de tre viktigaste punkterna för de flesta projekten är syfte, mål och krav.

Syfte och mål

Fråga dig själv vad syftet med projektet är; vad är det du vill uppnå? Vilket problem är det projektet ämnar att lösa?

Kanske skall en enkel e-postmodul tas fram som ska passas in i ett annat system, eller så är kanske målet något så ambitiöst som att ta fram en konkurrent till Facebook? Rimligtvis skiljer sig omfattningen på de båda kravspecifikationerna sig åt.

Målet låter en måla upp sin egna vision för den färdiga produkten som ska levereras. Detta ger ofta en snabb och direkt uppfattning om den potentiella storleken på projektet.

Krav

Krav är både kanske den viktigaste och mest grundläggande punkten i en kravspecifikation. Kraven ger utvecklaren en snabb överblick över bl.a. funktionaliteten som kommer att behöva byggas för projektet. Det låter även beställaren konkret specificera vad produkten ska uppfylla. Kraven kan även definiera vilka tekniker som måste användas.

Åtminstone en kravlista bör alltid skickas med redan när man begär en offert, och särskilt när man lägger en beställning av t.ex. ett system. En del av listan kan vara så enkel som:

1.1) Användare skall kunna skapa en eget konto med en profil
1.2) Profilen skall innehålla: namn, e-postadress, bild
2.1) Användare skall kunna logga in till sitt konto
3.1) Användare skall kunna ändra och uppdatera sin profil

Detta ger utvecklaren en direkt idé om att t.ex. måste ett system tas fram för autentisering (inloggning), modeller för användare och profiler, samt att eventuellt måste ett system för att ladda upp profilbilder byggas.

Vidare kan kraven delas upp i funktionella krav och icke-funktionella krav. Jag brukar kalla dem "skall"-krav och "bör"-krav, t.ex. skall en användarprofil finnas och den bör ladda på 0,5 sekunder eller snabbare.

Annat

Flera andra punkter kan sedan adderas till specifikationen efter behov; t.ex. beroenden, externa krav och kopplingar, detaljerade flöden m.m.
Vem är det som ska ta fram kravspecifikationen?

Det är alltid beställaren i första hand som ska skapa och formulera kraven – detta för att säkerställa att det är beställarens standard och krav som efterföljs.

Dock så blir det mer ofta än sällan så att beställare och utvecklare tillsammans sedan förtydligar kraven och andra delar av specifikation för att se till så att båda parter är på samma "sida" med arbetet som faktiskt ska genomföras.
Detta låter jobbigt, varför är kravspecifikationen nödvändig?

Inte jobbigare än om det blir fel eller om budgeten spräcks – avkastningen på mödan som läggs ner på specifikationen kan vara otroligt stor.

Det finns fyra primära anledningar:

  • Det går att att stämma av förväntningarna under projektets gång.
  • Den ligger till grund för att få ett så exakt pris som möjligt.
  • Den är nödvändigt för att få en realistisk tidsplan.
  • Den ger dig ett bättre slutresultat som kund.

Har du en färdig kravspecifikation och/eller funktionsbeskrivning och behöver utvecklare för att förverkliga ditt projekt? Ta gärna kontakt med oss.

Vikten av en bra kravspecifikation

När du ska beställa en ny webbplats eller app, så är det oerhört viktigt att göra en detaljerad kravspecifikation. Vi går igenom hur du gör detta och vad du behöver tänka på.

Timdebitering och fasta priser

Vi förstår att det ideala vore att ge ett fast pris för ditt utvecklingsprojekt. Oftast kan vi dock enbart ge uppskattningar. Varför?

Vill du få uppdateringar från oss?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev